Skip Navigation LinksInici > FORMACIÓ I NETWORKING > Networking i tallers per a pimes

Networking i tallers per a pimes

especialitzada en estratègia i cooperació


Des del 2006 formem pimes i emprenedors, a través d'organismes de promoció econòmica local, associacions empresarials i universitats. Serveis:

NETWORKING ENTRE EMPRESES DE POLÍGONS

Objectiu: Sessió promoguda per ajuntaments o consells comarcals per a connectar empreses de polígons de municipis limítrofes, d'una mateixa comarca o de varies comarques, per aimpulsar la connexió, coneixement i col·laboració entre empreses, especialmentla relació ente empreses industrials/serveis amb empreses més grans. 

Format: matí (2h) i tarda (3h). Activitat inclosa en el Catàleg de la Diputació de Barcelona.


NETWORKING LOCAL INTERESECTORIAL

Objectiu: Sessió promoguda per ajuntaments o consells comarcals per a connectar pimes impulsant grups d'empreses que cooperin amb relacions de confiança i visió estratègica compartida, i així poder ser més competitius, productius i rendibles en guanyar dimensió. Aquesta actvitat pot ser promguda per varis ajuntaments. Format: una sessió de matí o tarda (5 hores). Activitat inclosa en el Catàleg de la Diputació de Barcelona.


PIMES: AGRUPAR-SE PER A INTERNACIONALITZAR-SE

Objectiu:  La cooperació és clau en la internacionalització de pimes i no s'ensenya...per això molts consorcis, grups i aliances fracassen, és complexe i amb riscos. Aprendrem a seleccionar els partners adequats, crear una oferta competitiva i generar unes normes de funcionament, amb la formalització adequada d'acords, però sobretot a generar relacions de confiança i visió estratègica compartida.  Format: 8 hores


PIMES: SER COMPETITIUS COMPARTINT ESTRATÈGIA EN GRUP

Objectiu: Ajudar a les pimes a agrupar-se per guanyar potencial competitiu garantint així l’activitat i llocs de treball amb una visió i projecte estratègic comú viable i sostenible. Per facilitar-ho es madura tant les relacions i confiança de grup com el projecte o estratègia empresarial a desenvolupar. El focus de cooperació pot ser en 1)Accés a nous mercats 2) Compartir estructura o serveis 3) Internacionalització o innovació agrupada 4) Integració o fusió 5) Nou finançament


FER UN GRUP D'AUTÒNOMS SOSTENIBLE I COMPETITIU 

Objectiu: Els emprenedors i professionals generen moltes col·laboracions i contactes, però dificilment es genera un compromís en un projecte en comú i estable. Facilitarem identificar sinèrgies i generar grups d’autònoms/free-lances, amb potencial competitiu, a partir d’una visió estratègica comuna o projecte compartit. Format: 3 sessions de 4 hores


ECONOMIA COLLABORATIVA, oportunitats per professionals i pimes

Objectiu: Conèixer la situació i tendències de l'economia collaborativa, així com les plataformes col·laboratives que poden tenir utilitat per a un professional o una pime, sovint per reduir costos, guanyar temps o generar ingressos complementaris, amb accés a noves comunitats. També pot ser una primera aproximació per a plantejar-se desenvolupar una nova plataforma col·laborativa.


NOU MODEL DE NEGOCI PER SER COMPETITU

Objectiu: Moltes pimes i professionals saben que han de replantejar el seu model de negoci per a que sigui competitiu i sostenible, però no disposen del temps, coneixements o recursos per a fer una reflexió o pla estratègic. Donem formació i suport, de forma útil i pràctica, per redefinir i focalitzar estratègicament els aspectes clau d'un nou model de negoci, que pugui ser revisable i gestonable pel propi empresari, gerent o emprenedor. 


La majoria de tallers són subvencionats dins el catàleg de la Diputació de Barcelona.

També podem gestionar la bonificació de la formació en formació directa a empreses.


Si hi esteu interessats també podeu mirar altres serveis de suport a les pimes.

Som formadors validats per la Diputació de Barcelona i hem impartit formació des del 2006 en col·laboració amb associacions empresarials (CECOT, PIMEC,etc) i serveis de promoció econòmica (Barcelona Activa, Ajuntaments de Mataró, Sabadell, Terrassa, Badalona, Viladecans, etc.). 
Som consultors validats per ACC10 en estratègia i organització.


Networking i tallers per a pimes
ALTRIUM business collaboration - Rambla de Catalunya 38, 8ª planta - 08007 - Barcelona - Catalunya (Spain - EU) - Tel. 93 008 71 39 - Fax. 93 272 61 42 - altrium@altrium.net